Portal de l'Estudiant

Cookies must be enabled in your browser
Log in using your account on:

Is this your first time here?

Si ets estudiant de Grau, de Màster o Postgrau  / Si eres estudiante de Grado, de Master o Postgrado 
 

Inicia sessió amb el teu correu de l’EUIT fent clic a l’enllaç de Office 365

Inicia sesión con tu correo de la EUIT haciendo clic en el enlace de Office 365

Si ets estudiant de Formació continuada / Si eres estudiante de Formacion continuada

Usuari: NIF (DNI + lletra minúscula)

Contrasenya: enviada per correu o proporcionada per l'Escola.

Usuario: NIF (DNI + letra minúscula)

Contraseña: enviada por correo o proporcionada per la Escuela.


Per a qualsevol problema amb la plataforma, adreceu-vos al correu electrònic de suport / 
Para cualquier problema con la plataforma, dirigíos al correo electrónico de soporte: becatssuport@euit.fdsll.cat 

O podeu trucar al: 638 07 60 99  / O podéis llamar al: 638 07 60 99